górne tło

FILANTROP KRAKOWA A.D. 2015 – XVI EDYCJA KONKURSU

FILANTROP KRAKOWA A.D. 2015

Państwo Barbara i Zenon Hajdugowie, Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o. oraz Marcin Ruta, konsul honorowy Czarnogóry – zostali laureatami XVI edycji konkursu o tytuł „Filantrop Krakowa”. Symboliczne berła, akty nadania tytułu i znaczki wręczyli w czwartek 23 czerwca laureatom w magistracie Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider.

FK_2015.jpg

– Tytuł „Filantropa Krakowa” daje nam możliwość wydobycia z cienia ludzi, którzy poświęcają dla potrzebujących swoje pieniądze, czas i działalność. Jest to o tyle ważne, że czynią to głównie dla dzieci i osób starszych będących w potrzebie. Z reguły jest to pomoc, która trwa wiele lat. Państwo Hajdugowie przekazali oszczędności swojego życia na budowę domu dla artysty seniora – powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszonych zostało sześciu kandydatów. Bractwo Filantropii rekomendowało do tytułu Filantropa Krakowa A.D. 2015 Barbarę i Zenona Hajdugów – w kategorii wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom, Marcina Rutę, konsula honorowego Czarnogóry – w kategorii za najciekawszą formę i efektywność filantropii oraz Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o. – w kategorii za najciekawszą formę i efektywność filantropii. W imieniu Laboratorium wyróżnienie odebrała Maria Waliczek, prezes Zarządu.

Pozostali kandydaci zgłoszeni do konkursu: Fundacja Knorr-Bremse Global Care e.V. – Niemcy, Monachium; Sklep Leroy Merlin Czyżyny – Kraków; Lufthansa Global Business Services Sp. z o.o. – Kraków, otrzymali podziękowania w formie dyplomów za prowadzoną działalność filantropijną.

Przypomnijmy, że konkurs o tytuł Filantropa Krakowa jest ogłaszany przez Prezydenta Krakowa od 2000 roku. Rada Miasta Krakowa, kierując się intencją wspierania, prowadzenia i rozwoju działalności charytatywnej, ustanowiła tytuł Filantrop Krakowa. Przyznawany jest on osobom lub podmiotom za wyróżniającą się pomoc udzielaną potrzebującym. Prezydent Krakowa powołuje Bractwo Filantropii, które opiniuje kandydatury do tytułu. Łącznie (za lata 1999–2015) tytułami uhonorowanych zostało 48 osób.

 

OTO FOTOKRONIKA MIASTA KRAKOWA

Sylwetki laureatów

1.Zenon i Barbara Hajdugowie

Zenon i Barbara Hajdugowie przez wiele lat występowali wspólnie jako duet taneczny ZEN-BARA. Zdobywali nagrody m. in. w Paryżu, Brukseli, Amsterdamie, Madrycie. W 1984 r. występowali w Watykanie przed Janem Pawłem II. Po zakończeniu kariery artystycznej Zenon Hajduga został dyrektorem administracyjnym krakowskich teatrów, w tym Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej. Pani Barbara zaangażowała się w działalność charytatywną. Z jej inicjatywy powstał w Krynicy pomnik Jana Kiepury, który małżeństwo w części sfinansowało. Są osobami, dla których los drugiego, najbardziej potrzebującego człowieka nie jest obojętny. Angażują się w pomoc dzieciom i osobom starszym. Szczególnie bliscy są dla nich potrzebujący przedstawiciele środowisk twórczych. Przekazane środki finansowe na rzecz budowy III Pawilonu Domu Artysty Seniora to, jak podkreślają, ich moralny obowiązek pomocy kolegom i przyjaciołom ze środowiska twórczego. Uznali, że niezbędne jest miejsce, gdzie ludzie sztuki po zakończeniu kariery, znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, mogliby w godnych warunkach spędzić jesień swojego życia. Państwo Hajdugowie są aktywnymi działaczami artystycznymi i społecznymi. Zenon Hajduga za swoje zaangażowanie na rzecz kultury został w 1985 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. Państwo Zenon i Barbara Hajdugowie od wielu lat wspierają finansowo wiele organizacji charytatywnych, a także osób prywatnych. Swoje pieniądze systematycznie przekazują na potrzeby świetlicy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, prowadzonej przez księży Pijarów. Zaangażowani są także w remont Bursy „Szczęśliwy Dom dla Studentek” prowadzonej przez Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie. Znajdują w nim miejsce studentki i uczennice z ubogich rodzin, które studiują lub uczą się w Krakowie. Kilkoro dzieci z Krakowa z rodzin, które znajdowały się w trudnej sytuacji życiowej, uzyskało od Państwa Hajdugów wsparcie finansowe. Działalność Państwa Hajdugów wykracza poza Kraków, np. wsparcie finansowe w budowę pomnika Jana Kiepury w Krynicy, przekazanie pianina do Domu Kultury w Nowym Brzesku. W 2015 r. dokonali wpłaty znacznej kwoty na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów z przeznaczeniem na utworzenie III Pawilonu Domu Artysty Seniora. Przekazując oszczędności całego życia, postanowili złożyć hołd dla wielu artystów, którzy potrzebują wsparcia. Jednocześnie chcą, aby w Krakowie – mieście wybitnych twórców – rozwijało się miejsce, stanowiące przystań dla artystów w jesieni życia.

2. Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona

Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona to przedsiębiorstwo rodzinne powstałe prawie 20 lat temu (rok założenia 1997), będące przykładem wzorcowego przedsiębiorstwa produkcyjnego, łączącego znakomicie sukces biznesowy z dynamicznym i konsekwentnym rozwojem, wsłuchanym mocno w otoczenie, zarówno w sensie społecznym, jak i otaczającej natury. W otoczenie społeczne wpisuje firma wrażliwość właścicieli i ich społeczną odpowiedzialność. Stąd szerokie zaangażowanie firmy od pierwszych lat powstania na rzecz potrzebujących. Wszystko to przy jednoczesnej wysokiej jakości naturalnych produktów, znakomitych warunków pracy dla kilkusetosobowej załogi i konsekwentnym rozwoju rynku w Polsce i poza granicami. Farmona niemal od początku zaangażowana jest w działania na rzecz ludzi, szczególnie chorych dzieci, na rzecz sportu i szeroko rozumianej sztuki i kultury (Muzeum Narodowe, Cracovia Maraton, Bieg 3 Kopców) oraz w akcje charytatywne, stypendia. Jej beneficjentami były i są liczne fundacje i stowarzyszenia, m.in. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu im. prof. Zbigniewa Religi, Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Fundacja Ośrodka Transplantacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, Związek Niewidomych, wydarzenia sportowe: Cracovia Maraton, Bieg 3 Kopców, mecze drużyny koszykarek i siatkarek Wisły Kraków, muzea: Muzeum Narodowe w Krakowie (Sukiennice), Muzeum Historyczne w Krakowie, instytucje kultury: Filharmonia Krakowska, Opera Krakowska, Teatr Łaźnia Nowa.

3. Marcin Ruta, konsul honorowy Czarnogóry w Krakowie

Marcin Ruta, konsul honorowy Czarnogóry w Krakowie, jest biznesmenem z wieloletnim doświadczeniem w branży nieruchomości oraz w branży metalurgicznej, członkiem Rady Patronackiej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu. Otrzymał nagrodę specjalną 25-lecia wolności RP. Jest wrażliwy na problemy społeczne i aktywnie uczestniczy w ich rozwiązywaniu. Angażuje się w inicjatywy na rzecz najmłodszych. Dzięki jego wsparciu trzydzieścioro niewidomych dzieci mogło wyjechać na ferie zimowe. Swoimi działaniami wspiera również Fundację dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Krakowie. Konsul przyczynia się do zacieśnienia wzajemnych więzi oraz relacji Czarnogóry i Polski, przede wszystkim pod względem społecznym i kulturalnym. Marcin Ruta ma wiele zasług na swojej liście, by wymienić tylko: finansowe wsparcie Dworku Białoprądnickiego, współfinansowanie zajęć plastycznych dla dzieci niepełnosprawnych, organizowanych przez CK Dworek Białoprądnicki, sfinansowanie wyjazdu letniego i zimowego dla 30 dzieci niewidomych i słabowidzących z Krakowa; wsparcie remontu klasztoru Sióstr Benedyktynek – Sakramentek; wsparcie działań artystycznych dla przedszkolaków (m.in. ufundowanie zakupu przedstawienia dla dzieci); wsparcie finansowe PFRON w działaniach na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym i potrzebującym.

 

Fot. Wiesław Majka/www.krakow.pl