górne tło

FILANTROP KRAKOWA A.D. 2014 – XV EDYCJA KONKURSU

FILANTROP KRAKOWA A.D. 2014

Ksiądz Jan Seremak z Parafii św. Brata Alberta w Krakowie, Stanisław Sitko – założyciel Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą oraz Fundacja Tesco Dzieciom zostali laureatami XV, jubileuszowej edycji konkursu o tytuł „Filantrop Krakowa A.D. 2014”. Symboliczne berła, akty nadania tytułu i znaczki wręczyli w 29 czerwca 2015 r. laureatom w magistracie Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider.

fk_2014_1.jpg

„Filantrop Krakowa to bardzo ważne wyróżnienie, które nagradza ludzi wielkiego serca, mających świadomość pomagania innym” – powiedział podczas uroczystości Prezydent Jacek Majchrowski. Prezydent dodał, że tytuł mówi nie tylko o pomocy, ale tworzy więź między organizacjami pozarządowymi, samorządem, beneficjentami a darczyńcami, którym na sercu leży pomaganie.

Do XV edycji konkursu zostało zgłoszonych 19 kandydatów. Bractwo nominowało do tytułu „Filantrop Krakowa A.D. 2014” kandydatury: w kategorii za największy finansowy wkład w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom oceniany według kryterium wysokości wkładu finansowego – Fundację Tesco Dzieciom (wniosek złożony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Krakowie) w kategorii za najciekawszą formę i efektywność filantropii – ks. Jana Seremaka (wnioskowała Rada i Zarząd Dzielnicy XIV Czyżyny), a także Pana Stanisława Sitko (wniosek złożyła Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO w Krakowie).

Sylwetki laureatów:

1. Ksiądz Jan Seremak

Ksiądz Jan Seremak od 10 lat pracuje w Parafii św. Brata Alberta w Krakowie. Koordynuje prace zespołu charytatywnego na terenie parafii, którego celem jest pomoc potrzebującym rodzinom oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W pomieszczeniach parafialnych prowadzi „Świetlicę środowiskową”, w której dzieci fk_2014.jpgmogą nie tylko otrzymać posiłek, spędzić miło czas, ale przede wszystkim otrzymać wsparcie edukacyjne. Laureat organizuje także akcje wydawania żywności osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki współpracy z sieciami handlowymi, piekarniami i cukierniami oraz Bankiem Żywności, mieszkańcy otrzymują podstawowe produkty spożywcze, a także warzywa i owoce.

2. Stanisław Sitko

Ponad 30 lat temu Stanisław Sitko, czynny inżynier lotnictwa został ojcem chorego na mukowiscydozę syna. Wtedy choroba ta była w Polsce prawie nieznana. Pan Stanisław nie mógł się pogodzić z faktem, że rozpoznanie nastąpiło tak późno, nie dając synowi praktycznie szans na godne życie. Nie poddawał się i pomimo śmierci syna postanowił pomagać innym chorym dzieciom i ich rodzinom. Pionierskie działania jakie podjął są dzisiaj elementem działań związanych z leczeniem mukowiscydozy. Dzięki niemu funkcjonują i działają na rzecz chorych i ich rodzin Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, Fundacja MATIO, Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy – organizacje prowadzące działalność charytatywną i skupiające lekarzy – specjalistów. Pomimo zaawansowanego wieku i problemów zdrowotnych, laureat wciąż pomaga chorym na mukowiscydozę ciesząc się, że wielu z nich osiąga już wiek dorosły i ma szanse na lepsze i godne życie.

3. Fundacja Tesco Dzieciom

Fundacja Tesco Dzieciom powstała z inicjatywy Tesco Polska 17 kwietnia 2012 r. Inicjuje i wspiera działania na rzecz dzieci w obszarach edukacji, pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Jej projekty wyposażają w umiejętności i kompetencje, inspirują do działania i umożliwią rozwój młodym ludziom. Fundacja od początku swego istnienia współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Krakowie. Dzięki jej finansowemu wsparciu w placówkach wsparcia dziennego mogą być realizowane programy: dożywiania, „Pracownia talentów”, Domy Radosnego Dzieciństwa (wsparcie dla Rodzinnych Domów Dziecka Fundacji Happy Kids), „Mądry start” (stypendia naukowe dla dzieci). Na szczególną uwagę zasługują także coroczne akcje mikołajkowe organizowane przez Fundację, a także biegi charytatywne, z których dochód przeznaczany jest na poprawę hospitalizacji dzieci.

 

Dodatkowo, kandydaci zgłoszeni do konkursu: Aqmet Sp. z o.o., Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie, Alina i Rudolf Krehlik, Koło Wolontariatu Iwona Słocka & Mariola Dębowska – Zielińska Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 im. Polskich Noblistów w Krakowie, Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia, RE-Bau sp. z o.o., Firma „Flora” (Grzegorz Kozioł, Katarzyna Knapik), Wiesław Wojnarski, Sabre Polska sp. z o.o., Ikea Retail sp. z o.o., Jadwiga Rogalska, Rafał Sonik, Stowarzyszenie Manko, Sklep Leroy Merlin Czyżyny, EDF Polska Oddział nr 1 w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie – otrzymali podziękowania w formie dyplomów za prowadzoną działalność filantropijną.

OTO FOTOKRONIKA MIASTA KRAKOWA

Fot. P. Krawczyk/krakow.pl