górne tło

FILANTROP KRAKOWA A.D. 2012 – XIII EDYCJA KONKURSU

FILANTROP KRAKOWA A.D. 2012

Fundacja Buma im. Jacka i Piotra Michalskich, Grzegorz Piątek i Jerzy Donimirski zostali laureatami konkursu o tytuł „Filantrop Krakowa A. D. 2012″. Symboliczne berła, akty nadania tytułu i znaczki wręczyli 10 czerwca 2013 roku laureatom w magistracie Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider.

FK_2012.jpg

„Działalność dobroczynna jest bardzo ważną dziedziną naszego życia społecznego. Wręczając tytuły staramy się wyciągnąć z cienia ludzi, którzy czasem oddają ostatnie oszczędności, żeby pomóc drugiemu człowiekowi” – powiedział w czasie uroczystości Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Prezydent Krakowa podkreślił, że dzięki filantropom jest całe grono szczęśliwych ludzi, którzy mogą mieszkać w wybudowanym dla nich domu, wspólnie świętować przy wigilijnym stole czy normalnie funkcjonować w społeczeństwie. „Działalność filantropów przynosi efekty i włącza do życia osoby, które były marginalizowane” – dodał Prezydent.

„Serdecznie gratuluję i dziękuję laureatom oraz wszystkim uczestnikom – kandydatom do tytułu Filantropa Krakowa. To dzięki państwa zaangażowaniu nasze miasto nie jest tylko sumą adresów i budynków, ale żywą, solidarną i godną szacunku społecznością. Ogromnie się cieszę z możliwości osobistego pogratulowania wspaniałych osiągnięć. Na własne oczy możemy się przekonać jak wielu jest w Krakowie dobrych ludzi, którzy potrafią się dzielić, a pomoc bliźnim traktują jak naturalną część swojej pracy” – powiedział odczytując werdykt Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, który pełni funkcję Przewodniczącego Bractwa.

Konkurs o tytuł Filantropa Krakowa jest ogłaszany przez Prezydenta Krakowa od 2000 roku. Rada Miasta Krakowa kierując się intencją wspierania, prowadzenia i rozwoju działalności charytatywnej, ustanowiła tytuł Filantrop Krakowa A.D. Przyznawany jest on osobom lub podmiotom za wyróżniającą się pomoc udzielaną potrzebującym. Corocznie za poprzedni rok kalendarzowy przyznawane są łącznie maksymalnie trzy tytuły w dwóch kategoriach: za największy finansowy wkład w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom, oceniany według kryterium wysokości wkładu finansowego oraz za najciekawszą formę i efektywność filantropii, według kryteriów określonych przez komisję – Bractwo Filantropii. Prezydent Krakowa powołuje Bractwo Filantropii, które opiniuje kandydatury do tytułu.

W 2013 roku Bractwo nominowało do tytułu „Filantrop Krakowa A.D. 2012″ w kategorii za największy finansowy wkład kandydaturę Fundacji Buma im. Jacka i Piotra Michalskich oraz w kategorii za najciekawszą formę i efektywność filantropii kandydatury pana Grzegorza Piątka i Jerzego Donimirskiego.

Dodatkowo kandydaci zgłoszeni do konkursu: Firma Handlowo-Usługowa s.c. D. Bachorski A. Nakonieczny, Joanna Adamik i Katarzyna Katarzyńska, Junior Chamber Inernational Kraków, Fundacja PKO Bank Polski, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie, IKEA Retail Sp. z o.o., Sklep w Krakowie otrzymali podziękowania w formie dyplomów za prowadzoną działalność filantropijną.

Sylwetki wyróżnionych laureatów:

1. Fundacja Buma im. Jacka i Piotra Michalskich

Fundacja Buma im. Jacka i Piotra Michalskich została powołana w październiku 2006 r. Do grudnia 2011 r. funkcjonowała pod nazwą Fundacja Dom Krakowski. Misją Fundacji jest działalność dobroczynna, a w szczególności pomoc dzieciom pozbawionym domu rodzinnego w poprawie warunków bytowych oraz powrocie do normalnego życia. W marcu 2012 r. Fundacja zakończyła budowę domu jednorodzinnego przy ul. Prylińskiego przeznaczonego na funkcjonowanie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci. Dom przekazała w użytkowanie nieodpłatnie na okres 7 lat Stowarzyszeniu Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie. Fundacja zapewniła 8 dzieciom pozostającym w pieczy zastępczej odpowiednie warunki mieszkaniowe, a dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem pośrednio również możliwość wychowywania się dzieci w warunkach rodzinnych oraz rozwijania ich zainteresowań. Fundacja Buma wsparła także finansowo wyjazd terapeutyczno-wypoczynkowy rodzin zastępczych i dzieci pozostających pod ich opieką,przekazała przybory szkolne, książki, słowniki, gry z przeznaczeniem na pomoc szkolną oraz prezenty gwiazdkowe dla wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, wsparła organizacyjnie konferencję „Dziecko w opiece zastępczej – jego prawa i potrzeby” oraz finansowo wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę domu,zorganizowała wychowankom placówek rodzinnych lekcje nauki pływania.

2. Grzegorz Piątek

Grzegorz Piątek jest absolwentem krakowskiej AGH i zapalonym hobbystą konstruktorem. Znany jest w swoim środowisku ze swojej bezinteresowności i pomocy osobom niepełnosprawnym. W 2011 r. opracował robota rehabilitacyjnego kończyn dolnych, w ramach swojej pracy magisterskiej. W tym celu wykorzystał swoje oszczędności oraz zaciągnął kredyt na wykonanie prototypu. Prototyp został pozytywnie oceniony przez Izbę Lekarską i Instytut Matki i Dziecka. Wykonanie urządzenia kosztowało go ok. 50 tys. zł. Urządzenie po uruchomieniu przekazał nieodpłatnie dzieciom (bliźnięta chore na dziecięce porażenie mózgowe, obecnie w wieku 8 lat). Dzieci ćwiczą na urządzeniu od ponad roku, a ich rehabilitant obserwuje stałe postępy w nauce chodzenia.

3. Jerzy Donimirski

Jerzy Donimirski – Członek Zarządu Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, architekt, menedżer, właściciel sieci Donimirski Boutique Hotels. Jerzy Donimirski jest pomysłodawcą organizowanych od 11 lat wigilii dla rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Każdego roku podejmuje 120 niezamożnych osób w należącej do niego restauracji, ponosi koszty związane z organizacją wigilii, obsługą oraz przygotowaniem paczek żywnościowych dla rodzin. Idea organizowania Opłatka Maltańskiego, po dobrych doświadczeniach współpracy z MOPS w Krakowie, przyjęła się też w innych miejscowościach. Inicjatywa Jerzego Donimirskiego zyskuje uznanie u nowych restauratorów i sponsorów, którzy udostępniają swoje lokale w innych miastach i przekazują środki na rzecz potrzebujących.

Fot. Wiesław Majka/UMK