górne tło

FILANTROP KRAKOWA A.D. 2011 – XII EDYCJA KONKURSU

FILANTROP KRAKOWA A.D. 2011

Prezes Centrum Medycznego im. Św. Damiana, właściciel sieci aptek Vena – Vita w Krakowie – Wioletta Malina-Jurczyk, Fundacja Elektrociepłowni „KRAKÓW” S.A. – Gorące Serce oraz Radio Taxi Barbakan Sp. z o.o. zostali laureatami konkursu o tytuł „Filantrop Krakowa A. D. 2011”.

FK_2011.jpg

Symboliczne berła, akty nadania tytułu i znaczki wręczyli 19 czerwca 2012 roku, laureatom w magistracie Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Anna Okońska – Walkowicz i Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider.

„Konkurs o tytuł Filantropa Krakowa to wspaniała idea, która łączy ludzi o gorących sercach, którzy widzą sens pomagania i dzielenia się z innymi” – powiedziała Zastępca Prezydenta Krakowa Anna Okońska – Walkowicz podczas uroczystości. Pani Wiceprezydent dodała, że program filantropii zawsze jest jej bardzo bliski.

„Honorujemy dziś dokonania ludzi, którzy nie zgadzając się na zastany świat, codziennie czynią go lepszym” – powiedział Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider.

Konkurs o tytuł Filantropa Krakowa jest ogłaszany przez Prezydenta Krakowa od 2000 roku. Rada Miasta Krakowa kierując się intencją wspierania, prowadzenia i rozwoju działalności charytatywnej, ustanowiła tytuł Filantrop Krakowa A.D. Przyznawany jest on osobom lub podmiotom za wyróżniającą się pomoc udzielaną potrzebującym.

Corocznie za poprzedni rok kalendarzowy przyznawane są łącznie maksymalnie trzy tytuły w dwóch kategoriach:

– za największy finansowy wkład w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom, oceniany według kryterium wysokości wkładu finansowego,

– za najciekawszą formę i efektywność filantropii, według kryteriów określonych przez komisję – Bractwo Filantropii.

Prezydent Krakowa powołuje Bractwo Filantropii, które opiniuje kandydatury do tytułu. W tym roku Bractwo nominowało do tytułu „Filantrop Krakowa A.D. 2011” w kategorii za największy finansowy wkład kandydaturę Fundacji Elektrociepłowni „KRAKÓW” S.A. – Gorące Serce oraz w kategorii za najciekawszą formę i efektywność filantropii kandydatury Pani Wioletty Maliny-Jurczyk i Radio Taxi Barbakan Sp. z o.o. W imieniu Fundacji Elektrociepłowni „KRAKÓW” S.A. wyróżnienie odebrał Adam Pławecki – Prezes Fundacji, a w imieniu Radio Taxi Barbakan – Stanisław Grzybowski – Wiceprezes Zarządu Radio Taxi Barbakan Sp. z o.o.

Sylwetki laureatów:

1. Wioletta Malina – Jurczyk 

Wioletta Malina – Jurczyk – Prezes Centrum Medycznego im. Św. Damiana w Krakowie, właściciel sieci aptek Vena-Vita w Krakowie. Jako pierwsza uruchomiła aptekę internetową wraz z dostarczaniem leków prosto do zamawiających. Znacznym ułatwieniem dla ludzi chorych był bezpłatny dowóz leków na telefon. Laureatka filantrop-2011_!.jpgangażuje się w akcje społeczne, zdrowotne, kulturalne, bierze czynny udział w aukcjach charytatywnych. Swoją pomocą, zarówno finansową jak i rzeczową, obejmuje wiele zróżnicowanych tematycznie obszarów: zdrowie, profilaktyka, edukacja, kultura, sport, pomoc społeczna. Inicjator i darczyńca aukcji charytatywnych. Systematycznie, nieodpłatnie obdarowuje osoby i instytucje zwracające się z prośbą o pomoc i wsparcie. Odbiorcy tych darów czują się zauważeni i dowartościowani, a często odzyskują zdrowie. Pani Wioletta Malina-Jurczyk jest doskonałym wzorem dla innych, jak można prowadzić biznes z korzyścią dla lokalnego społeczeństwa – wspiera osoby starsze, dzieci, artystów i sportowców. Jest przykładem wielkiej hojności i wrażliwości skierowanej na potrzebujących.

2. Fundacja Elektrociepłowni „KRAKÓW” S.A. – Gorące Serce

Fundacja Elektrociepłowni „KRAKÓW” S.A. – Gorące Serce od 2005 r. wspiera i współuczestniczy w organizacji masowych imprez sportowych w Krakowie, w szczególności w zakresie wspierania aktywności ruchowej oraz sportu osób niepełnosprawnych (Cracovia Maraton, Cracovia Interrun, Tydzień Osób Niepełnosprawnych, Piknik Lotniczy oraz Piknik Integracyjny). Szczególną opieką Fundacja otacza osoby niepełnosprawne, niepełnosprawnych sportowców przygotowujących się do zawodów sportowych, paraolimpiad. Ikoną Fundacji jest wielokrotna złota medalistka paraolimpiad – Katarzyna Rogowiec. Swoimi działaniami Fundacja wspiera także osoby starsze, w tym seniorów zrzeszonych w Małopolskim Związku Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych. Dzięki darowiznom Fundacji zorganizowano imprezy plenerowe, oraz spotkania integracyjne dla seniorów. Fundacja w 2011 roku na działalność filantropijną przeznaczyła 326.263,73 zł.

3. Radio Taxi Barbakan Sp. z o.o.

Radio Taxi Barbakan Sp. z o.o. wspiera Podopiecznych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” od momentu powstania Fundacji, a więc od 2003 r. Z każdego kursu, który wykonują taksówkarze Barbakan Taxi każdego dnia 1 grosz jest przekazywany na rzecz Fundacji. Wsparcie to jest udzielane od 8 lat, bez przerwy. Dzięki tym systematycznym wpłatom, każdego miesiąca udaje się pomóc kolejnym osobom niepełnosprawnym. Wśród nich większość stanowią osoby niepełnosprawne intelektualnie, w tym m.in. podopieczni Warsztatów Terapii Artystycznej z podkrakowskich Radwanowic. Wiele spośród tych osób nie potrafi nawet prosić o pomoc. Radio Taxi Barbakan wychodzi naprzeciw ich potrzebom. W pomoc zaangażowana jest cała firma, a więc również jej poszczególni pracownicy. Radio Taxi Barbakan wspiera również wiele innych organizacji pozarządowych działających na terenie Krakowa, a także instytucje kultury, sportu i edukacji. Nie sposób wymienić wszystkich organizacji i instytucji, oraz osób indywidualnych, którym Radio Taxi Barbakan pomogło i stale pomaga. Na stronie internetowej firmy widnieje ponad 190 podziękowań za udzielone wsparcie, a to – jak podkreślają pracownicy – nie jest jeszcze pełna lista.

Dodatkowo kandydaci zgłoszeni do konkursu: Mieczysław Lasota, Mieczysław Jan Ciało-Ciałowicz, Janusz Bodzęta, Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei”, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, InPost, Krystyna Jastrzębska otrzymali podziękowania w formie dyplomów za prowadzoną działalność filantropijną.

Fot. Jan Bińczycki