górne tło

FILANTROP KRAKOWA A.D. 2009 – X EDYCJA KONKURSU

FILANTROP KRAKOWA A.D. 2009

Jerzy Ziemian, związany z Ośrodkiem Wsparcia dla Osób Starszych w Krakowie – Nowej Hucie, Fortis Foundation Polska, oraz Zakład Karny – Nowa Huta – zostali laureatami konkursu o tytuł „Filantrop Krakowa A. D. 2009″. Symboliczne berła, akty nadania tytułu i znaczki wręczyli 15 czerwca 2010 roku laureatom w magistracie Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski i Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Józef Pilch.

FK_2009.jpg

W 2010 roku przypada jubileuszowa X edycja konkursu Filantrop Krakowa i w związku z jubileuszem postanowiono dodatkowo dotychczasowych Filantropów Krakowa wyróżnić pamiątkami okolicznościowymi oraz przygotować wystawę poświęconą ich działalności filantropijnej. Jubileusz X edycji konkursu połączono z wręczeniem tytułów Filantrop Krakowa A.D. 2009.

Konkurs o tytuł Filantropa Krakowa jest ogłaszany przez Prezydenta Krakowa od 2000 roku. Rada Miasta Krakowa kierując się intencją wspierania, prowadzenia i rozwoju działalności charytatywnej, ustanowiła tytuł Filantrop Krakowa A.D. Tytuł przyznawany jest osobom lub podmiotom za wyróżniającą się pomoc udzielaną potrzebującym. Corocznie za poprzedni rok kalendarzowy, przyznawane są łącznie maksymalnie trzy tytuły w dwóch kategoriach:

– za największy finansowy wkład w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom oceniany według kryterium wysokości wkładu finansowego,

– za najciekawszą formę i efektywność filantropii według kryteriów określonych przez komisję – Bractwo Filantropii.

Prezydent Krakowa powołuje Bractwo Filantropii, które opiniuje kandydatury do tytułu. W tym roku Bractwo nominowało do tytułu „Filantrop Krakowa A.D. 2010” w kategorii za największy finansowy wkład firmę Fortis Foundation Polska i Zakład Karny – Nowa Huta oraz w kategorii za najciekawszą formę i efektywność filantropii kandydaturę Pana Jerzego Ziemiana.

Sylwetki laureatów:

1. Jerzy Ziemian

Pan Jerzy Ziemian jest uczestnikiem Ośrodka Wsparcia, który wspiera od wielu lat zarówno finansowo jak również angażując się w szereg działań na rzecz osób starszych.Dzięki jego finansowej pomocy w Ośrodku odbyło się wiele okolicznościowych imprez (typuzabawy, dzień babci i dziadka, walentynki, dzień kobiet, andrzejki, itp.), mających na celu integrację społeczną. Największym wydatkiem ze strony Pana Jerzego był zakup sprzętu rehabilitacyjnego (rowerek do ćwiczeń), z którego uczestnicy są najbardziej zadowoleni i najczęściej korzystają. Inną formą działalności jest organizowanie spotkań uczestników Ośrodka na swojej działce w Tropiszowie, w których bierze udział około 25 osób. Dojazdy przeważnie finansuje Pan Jerzy, wynajmując busy oraz organizując poczęstunek we własnym zakresie. Uczestniczy w wielu imprezach, wycieczkach, pomagając w organizacji. Wykonuje wiele zdjęć ze wspólnych spotkań integracyjnych i rozdaje je uczestnikom za darmo. Prowadzi także sekcję gry w brydża i uczy innych wciągając ich do efektywnego i miłego spędzenia czasu wolnego. Jest człowiekiem bardzo otwartym, towarzyskim i chętnie zaprasza seniorów i pracowników do swojego domu.

2.  Fortis Foundation Polska.

Fortis Foundation Polska. Celem nadrzędnym wspólnych działań jest niesienie pomocy osobom oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie dzieci i młodzieży żyjących w trudniejszych warunkach, nie sprzyjających rozwojowi edukacyjnemu, społecznemu i psychofizycznemu. Pomoc w pokonywaniu barier i stwarzaniu szans na lepszy start. Współpraca zaowocowała wieloma inicjatywami skierowanymi do placówek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, najważniejsze z nich to:
– przekazanie wspaniałych paczek gwiazdkowych dla Rodzinnego Domu Dziecka TPD – na indywidualne życzenia dzieci,
– zakup pralko-suszarki dla Rodzinnego Domu Dziecka TPD,
– sfinansowanie potrzeb świetlic TPD, w tym poprawa infrastruktury, remont pomieszczeń,
– udział w konkursie na kartkę bożonarodzeniową,
– organizacja wyjścia na spektakl teatralny „Brzydkie Kaczątka” w Teatrze Groteska połączonego z wizytą św. Mikołaja i wręczeniu upominków,
– spotkanie dzieci na warsztatach plastycznych w Muzeum Etnograficznym,
– doposażenie świetlicy środowiskowej w sprzęt muzyczny,
– sfinansowanie Dziecięcych Rozgrywek Piłkarskich „Futbolowe Torpedy”,
– organizacja konkursu „Uwolnij potęgę swojej pasji”,
– z okazji jubileuszu 90-lecia TPD, Fundacja wydała kalendarz z pracami plastycznymi dzieci,
– dofinansowanie zakupu samochodu służbowego używanego przez Rodzinny Dom Dziecka TPD,
– nieodpłatne przekazanie mebli w celu doposażenia pomieszczeń świetlic środowiskowych TPD.

3. Zakład Karny – Nowa Huta. 

Zakład Karny – Nowa Huta. Zakład Karny w Nowej Hucie podpisał w dniu 4 czerwca 2008 r. z Domem Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 długoterminową umowę dotyczącą nieodpłatnego zatrudnienia skazanych do prac remontowych na terenie ośrodka. W ramach tej umowy grupa 9-10 skazanych wykonywała codziennie, pod nadzorem pracowników Działu Technicznego DPS, prace remontowo-modernizacyjne w budynku kuchni centralnej przy ul. Krakowskiej 47 oraz oddziału dla przewlekle chorych mężczyzn przy ul. Krakowskiej 45f. Osadzeni z Zakładu Karnego w Nowej Hucie od 2008 roku wykonują remonty, w tym remont zabytkowego muru między posesjami i elewację ścian budynku przylegającego do tego muru. W 2009 roku prace były kontynuowane. Codziennie 9-10 skazanych pracowało średnio 7 godzin pod nadzorem pracowników DPS przy remoncie pierwszej kondygnacji i parteru budynku oddziału męskiego (64 pacjentów), wykonując m. in.: skuwanie tynków, burzenie ścian działowych, wykonywanie nowych otworów okiennych, skuwanie okładzin ceramicznych, posadzek, zrywanie płytek PCV, położenie nowych tynków, gładzi, budowa nowych ścianek działowych, wykonywanie wylewek, flizowanie łazienek, układanie posadzek, osadzanie drzwi, malowanie. Ponadto w 2009 roku skazani wykonali dodatkowe prace remontowe w budynkach gospodarczych DPS. Niezależnie od prac budowlanych, kilku skazanych wykonywało pracę opiekunów w oddziale IV DPS, gdzie przebywa 76 najmniej sprawnych mieszkańców (osoby leżące i poruszające się na wózkach inwalidzkich). W 2009 r. skazani wykonywali również prace o charakterze publicznym na rzecz organów administracji publicznej w:
– Domu Pomocy Społecznej im. A. Chmielowskiego w Łyszkowicach,
– Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA przy ul. Galla w Krakowie,
– Nowohuckim Centrum Kultury, al. Jana Pawła II w Krakowie,
– Zarządzie Dróg Powiatu Krakowskiego ul. Włościańska w Krakowie,
– Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Kopernika w Krakowie,
– Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaczym Nr 2 im. J. Korczaka ul. Zamoyskiego w Krakowie.
Nieodpłatne prace skazani wykonywali również na cele charytatywne na rzecz Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” os. Młodości w Krakowie. Prace publiczne i charytatywne w 2009 roku wykonywało 50 skazanych. Były to prace: porządkowe, remontowe, ogrodnicze, opiekuńcze, pomocnicze w kuchni i pralni. Łączna liczba godzin przepracowanych społecznie przez skazanych w 2009 roku to 72 950 godzin.

Dodatkowo kandydaci zgłoszeni do konkursu tj.:
– Pani Ewa Kołodziejczyk Prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „Dom Nadziei”,
– Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie ul. Bernardyńska 7,
– Pani Halina Gerycz,
– Pani Halina Murdza,
– Stowarzyszenie Bank Żywności w Krakowie ul. Zabłocie 20/22 otrzymali podziękowania (w formie dyplomów) za prowadzoną działalność filantropijną .

Prezydent Miasta Krakowa wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Krakowa w trakcie uroczystości,- w związku z jubileuszową X edycją konkursu, wręczyli pamiątki okolicznościowe dla 30 dotychczasowych Filantropów Krakowa oraz otworzyli oficjalnie wystawę poświęconą działalności Filantropów Krakowa. Podczas uroczystości wystąpi Zespół muzyki dawnej „Beani Cracovienses” z Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie.

Fot. MOWIS-mat. własne