górne tło

FILANTROP KRAKOWA A.D. 2008 – IX EDYCJA KONKURSU

FILANTROP KRAKOWA A.D. 2008

Korczakowska Republika Dziecięca DYLINIARNIA, Stomatologia Profesjonalna Długosz & Długosz, oraz Pan Wiesław Ibka – Prezydent Fundacji Prometeusz Pro Publico Bono Wiesław Ibek – to laureaci IX edycji konkursu „Filantrop Krakowa A. D. 2008″. Podczas gali 15 czerwca 2009 roku otrzymali symboliczne berła, akty nadania tytułu oraz znaczki.

Sylwetki laureatów:

1. Korczakowska Republika Dziecięca DYLINIARNIA

Korczakowska Republika Dziecięca DYLINIARNIA prowadzi działalność na terenie Krakowa na rzecz dzieci i ich rodzin znajdujących się w potrzebie materialnej lub trudnej sytuacji rodzinnej. Siedzibą organizacji jest prywatne mieszkanie w bloku należące do założycieli Marii i Tadeusza Pułczyńskich, którzy wraz z innymi członkami Stowarzyszenia niosą bezinteresowną pomoc dzieciom. W Dyliniarni organizowane są liczne akcje charytatywne, obejmujące konkretną pomoc zapewniającą żywność, odzież oraz wyposażenie mieszkań, w tym wszelkich przedmiotów potrzebnych do godziwej egzystencji. Oprócz działań pomocowych, KRD Dyliniarnia prowadzi także działalność wychowawczą dla dzieci na terenie całego Krakowa w postaci spotkań, zajęć i różnorodnych akcji oraz wsparcia psychologicznego. Dyliniarnia cieszy się dużym uznaniem i szacunkiem nie tylko wśród osób korzystających z pomocy, ale również środowisk cieszących się dużym prestiżem społecznym, czego dowodem są liczne rekomendacje, podziękowania wyróżnienia i odznaczenia dla Dylinarni. Dodatkowym dowodem na wielkie zaangażowanie założycieli oraz członków KRD Dyliniarnia jest wytrwała i ofiarna służba tym najbardziej bezbronnym i potrzebującym pomocy, podczas 26 lat działalności Stowarzyszenia. Główne działania o znaczeniu charytatywnym podejmowane przez KRD Dyliniarnię to:
– wspieranie rodzin dotkniętych ubóstwem i znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej,
– współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, a także sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu,
– organizowanie spotkań, imprez, kółek zainteresowań, wspólnych zajęć oraz zabaw edukacyjnych dla dzieci,
– pomoc w nauce oraz rozstrzyganie indywidualnych problemów rodzinnych, szkolnych i zdrowotnych,
– odwiedzanie osób chorych i potrzebujących w Domach Pomocy Społecznej, Szpitalach, Domach Dziecka itp.
– organizowanie akcji charytatywnych dla dzieci i rodzin, jak np. zbiórki żywności, Dzień Matki i Dzień Dziecka, akcje mikołajowe, publiczne zbiórki pieniędzy, wspólne integracyjne imprezy rodzinne itd,
– organizowanie konkursów pomocowych w odkrywaniu bądź kształtowaniu odpowiednich postaw i relacji w społeczeństwie,
– wspólne wycieczki i wyjazdy z dziećmi mające na celu integrację rodziny,
– wspólne akcje charytatywne przy współpracy z licznymi ośrodkami i zrzeszeniami kulturalno-oświatowymi,
– edukacja dzieci i młodzieży poprzez warsztaty teatralne, zajęcia plastyczne i inne formy artystyczne,
– przekazywanie wychowawczych wartości moralnych poprzez wspólnie przygotowywane występy dyliniarskiego teatru BAJKA,
– organizacja wolontariatu uwrażliwiającego młodych ludzi na pomoc najbardziej potrzebującym.

2. Klinika Stomatologiczna Długosz & Długosz

Klinika Stomatologiczna Długosz & Długosz jest jednym z najnowocześniejszych gabinetów dentystycznych w Polsce. Prowadzi leczenie z zakresu stomatologii zachowawczej, estetycznej, protetyki, implantologii i implantoprotetyki, chirurgii, periodontologii i mikrochirurgii, pedodoncji (leczenie dzieci) oraz ortodoncji. Specjalizuje się w endodoncji z użyciem mikroskopu zabiegowego oraz leczeniu periodontologicznym. Klinika wykorzystuje nowoczesne technologie, a lekarze pracują według najwyższych standardów światowych. Na rynku Klinika działa od kilkunastu lat. Współpraca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Panem Grzegorzem Długoszem, właścicielem Kliniki Długosz & Długosz rozpoczęła się w roku 2007, kiedy Pan Długosz odpowiedział na organizowaną przez MOPS akcję „Pamagamy Talentom” i opłacił utalentowanemu chłopcu roczną naukę gry na instrumencie. Przyłączył się również do akcji „Świąteczna Paczka”. Właściciel Kliniki sam zaproponował Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krakowie dalszą współpracę i bez wahania odpowiedział na prośbę objęcia leczeniem dzieci z rodzinnego domu dziecka oraz grupy usamodzielnienia. Jesienią 2007 Klinika Stomatologiczna Długosz & Długosz objęła opieką Rodzinny Dom Dziecka z ulicy Św. Gertrudy. Od tego czasu leczy zęby wszystkich 9 wychowanków rodzinnego domu zapewniając im śliczne, zdrowe ząbki. Jest to niezwykła pomoc dla dzieci, które miały wieloletnie zaniedbania stomatologiczne i przykre doświadczenia w kontaktach z dentystami. Dzieci nie boją się wizyty u stomatologa, szanują prace lekarzy i dbają o to, by ich wysiłek nie poszedł na marne. Pan Długosz i lekarze z jego kliniki są dla dzieci prawdziwymi autorytetami i przyjaciółmi. To dzięki nim dzieci mogą obdarzać wszystkich swoimi ślicznymi uśmiechami. Właściciele Kliniki Długosz & Długosz i jej pracownicy pomagając innym ofiarowują swój czas, doświadczenie, środki finansowe i profesjonalizm. Pan Grzegorz Długosz zawsze pięknie odpowiadał na propozycje niesienia pomocy. Jego otwartość, entuzjazm, wrażliwość, dobre serce oraz wspaniała postawa niech będzie dobrym przykładem dla innych osób, którym powiodło się w życiu i mogą podzielić się swoim sukcesem z osobami, które potrzebują wsparcia.

3. Wiesław Ibek – Prezydent Fundacji Prometeusz Pro Publico Bono Wiesław Ibek 

Wiesław Ibek – Prezydent Fundacji Prometeusz Pro Publico Bono Wiesław Ibek. Pan Wiesław Ibek od 20 lat prowadzi działalność charytatywną. Zaczynał w Fundacji „Ars Longa” M. Święcickiego, a ponad 10 lat temu założył własną Fundację Prometeusz. Głównym celem statutowym Fundacji jest niesienie pomocy osobom pokrzywdzonym przez los, a zwłaszcza dzieciom niepełnosprawnym. Od kilkunastu lat organizuje dla tysięcy pokrzywdzonych dzieci masowe imprezy charytatywne. Pomaga kombatantom, sierotom rodzin wojskowych i wspólnie z 6 BDSz organizuje akcje krwiodawstwa. Współpracuje z Ośrodkami Specjalnymi, Domami Pomocy Społecznej, Towarzystwem Pomocy Dzieciom i władzami miasta Krakowa. Pomaga rodzinom najbiedniejszym, sierotom, dzieciom chorym i niepełnosprawnym. Dofinansowuje kolonie letnie dla tych dzieci. Wiesław Ibek to człowiek skromny. Założył Fundacje Prometeusz chcąc spłacić chociaż cząstkę długu wdzięczności za pomoc, którą w dzieciństwie otrzymał od innych. Dlatego też wyrastając z biedy w wieku dojrzałym stał się człowiekiem bardzo wrażliwym na ludzką krzywdę i nieszczęście. Jego doświadczenia pedagogiczne, charyzma, życzliwość, zawsze otwarte serce dla potrzebujących sprawiły, że zarówno wśród tych, którym pomaga jak i tych do których zwraca się o pomoc, cieszy się niezwykłą sympatią i zaufaniem. To owocuje tym, że Fundacja mimo, że sama nie zarabia, zdobywa pieniądze od sponsorów i dzięki temu tysiącom dzieci przysparza radosnych chwil i wywołuje uśmiech szczęścia na ich niestety – na co dzień smutnych buziach. Pan Wiesław Ibek w sposób niepojęty umie wynajdywać i przytulać do serca ludzi, od których wszyscy się odwrócili i odmówili im pomocy. Dzieci niechcianych i odtrąconych, dzieci chorych i sierot. Jego ciepło, zawsze otwarte serce, wyciągnięta pomocna dłoń zjednały mu rzeszę wolontariuszy, którzy wraz z Nim niosą pomoc potrzebującym. Za swoją szlachetną i niemniej trudną misję – zwłaszcza w obecnych czasach – otrzymał wiele uhonorowań i tytułów m.in. : Kawaler Orderu Uśmiechu, Medal „Honoris Gratia”, Medal 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa, Medal Doktora Henryka Jordana, Wielki Medal Przyjaciel Dzieci, Złoty Krzyż Zasługi. Przyznanie Panu Wiesławowi Ibkowi tytułu Filantropa Krakowa jest podziękowaniem tysięcy tych, którym od ponad 20 lat bez reszty poświęcił się, oddając im i naszemu Miastu swoje serce.

Podczas uroczystości podmioty zgłoszone do konkursu tj.:
– Zakład Karny w Krakowie Nowej Hucie,
– Lions Club Kraków Stare Miasto,
otrzymali podziękowania (w formie dyplomów) za prowadzoną działalność charytatywną .