górne tło

FILANTROP KRAKOWA A.D. 2006 – VII EDYCJA KONKURSU

FILANTROP KRAKOWA A.D. 2006

Pani Karolina Witek – Prezes Centrum Handlowo-Usługowego „WITEK” za największy finansowy wkład w pomoc udzielaną osobom lub organizacjom oraz za najciekawszą formę i efektywność filantropii oraz Państwo Leonard i Barbara Pluta z Kanady i Pan Mirosław Golik Prezes Zarządu Firmy RO-MIR sp. z o.o. w kategorii za największy finansowy wkład w pomoc udzielaną osobom lub organizacjom – to laureaci konkursu o tytuł „Filantropa Krakowa A.D. 2006”. Zwycięzcy odebrali 18 czerwca 2007 roku w Magistracie nagrody w postaci symbolicznego berła św. Królowej Jadwigi, akty nadania oraz znaczki „Filantrop Krakowa”.

Sylwetki laureatów:

1. Karolina Witek

Pani Karolina Witek. Właściciele Centrum Witek od wielu lat udzielają pomocy materialnej oraz finansowej różnym instytucjom. Pani Karolina Witek wspomagała finansowo wiele instytucji, przekazując darowizny dla: Jurajskiej Izby Gospodarczej, Krakowskiej Rady Niepełnosprawnych, Uniwersytetu Jagiellońskiego – stypendia dla studentów, TS WISŁA, Centrum Edukacyjnego „Radosna Nowina 2000” prowadzonego przez Fundację im. Ks. Siemaszki, Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabierzowie, Fundacji „Pomóż Swojemu Sercu”, Polskiego Towarzystwa Straussowskiego, Urzędu Gminy Wielka Wieś, Fundacji Teatru Starego, Teatru Parawan. Pani Karolina przekazuje też środki na organizację Dnia Dziecka dla dzieci niepełnosprawnych. Przekazywała również darowizny rzeczowe dla: Fundacji Anny dymnej, Polskiej Akcji Humanitarnej – dla ofiar trzęsienia ziemi w Iranie. Jednocześnie wspiera Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, Krakowską Fundację Dziecka Narodzonego, Fundację Arka – dla dzieci z rodzin ubogich, Hospicjum im. Św. Łazarza, MONAR. W 2005 roku firma WITEK wspierała finansowo m.in. Zespół Szkół w Rząsce, Szkołę Podstawową w Morawicy, Stowarzyszenie Przyjaciół im. Św. Brata Alberta, Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Kolonia”, Stowarzyszenie „Dar serca dla serc wielu”, UNICEF, Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”, Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5, Małopolską Fundację Ratowania Wzroku, Szpital w Prokocimiu, Fundację Dla Dzieci z Rodzin Wielodzietnych i Dla Sierot. W 2006 roku Pani Karolina Witek włączyła się w akcję promocji Filharmonii Krakowskiej, dotując koncerty oraz wspierając działającą na rzecz filharmonii fundację „Aria”. Znaczne wsparcie uzyskał także Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika, Szpital Narutowicza w Krakowie, Szpital Okulistyczny w Witkowicach oraz wiele innych instytucji i organizacji jak i osób prywatnych. Pani Karolina Witek wyposażyła we wszystkie niezbędne sprzęty krakowską placówką Dom dla Młodzieży oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze. Ponadto okazała dużą pomoc młodzieży, będącej u progu samodzielności, oferując im możliwość zatrudnienia w prowadzonej przez siebie firmie. Pani Karolina Witek w 2006 roku przeznaczyła (dane na podstawie zgłoszonych wniosków) na pomoc dla potrzebujących środki finansowe w wysokości około 138.770,00 zł. Pani Karolina Witek zdecydowanie zasłużyła na tytuł FILANTROPA KRAKOWA. Jej bezinteresowność i otwartość na niesienie pomocy innym zasługuje na najwyższe wyróżnienia. Świadczy o tym wielość instytucji, które wspiera finansowo i rzeczowo. Warto podkreślić, Ŝe pomoc niesiona jest częstokroć instytucjom, zajmującym się ludźmi chorymi, niepełnosprawnymi i ubogimi, wymagającymi największej troski. Pani Karolina Witek zawsze znajduje czas dla potrzebujących i niesie pomoc zawsze z własnej inicjatywy. Dzięki jej zaangażowaniu udało się zrealizować wiele ciekawych pomysłów, spełnić dziecięce marzenia, a przede wszystkim pomóc wielu ludziom, znajdującym się w trudnej sytuacji.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2. Leonard i Barbara Pluta

Państwo Leonard i Barbara Pluta wyjechali z Polski w 1957 roku. Osiedlili się w małym uniwersyteckim miasteczku w Kanadzie, gdzie byli jedyną polską rodziną. Pani Barbara pracowała w szpitalu, a Pan Leonard kształcił się. Wychowali trzech synów. Pani Barbara poświęciła swoją karierę zawodową i zajęła się wychowaniem dzieci. Pan Leonard wykładał ekonomię na uniwersytecie i często wyjeżdżał do krajów III-go świata by zakładać spółdzielnie, banki wiejskie i realizować różne projekty. Obecnie Pan Leonard przeszedł na emeryturę po 40-latach pracy na uczelni, poświęca swój czas pisaniu, zajmuje się hodowlą pstrągów, robieniem wina z własnych winogron i utrzymaniem lasu. Pani Barbara udziela się w Katolickiej Lidze Kobiet, maluje, hoduje kwiaty i opiekuje się samotnymi. W 1981 roku Państwo Pluta wraz z grupą przyjaciół i znajomych, założyli Towarzystwo Niesienia Pomocy dla Polski. Przez następne 25 lat sprowadzali rodaków z obozów uchodźców w Austrii, Niemczech i Włoch, wysyłali kontenery odzieży i lekarstw, przesyłali pieniądze do kraju. Obecnie Towarzystwo rozważa rozwiązanie organizacji, ze względu na zmniejszającą się grupę osób stowarzyszonych. Państwo Leonard i Barbara Pluta, byli w Polsce w roku 2005 i wizytowali różne organizacje społeczne na terenie miasta Krakowa, prowadzące działalność na rzecz ludzi biednych i bezdomnych. Zainteresowali się organizacją świecką tj. Stowarzyszeniem Przyjaciół im. Św. Brata Alberta w Krakowie. Stowarzyszenie, któremu zdecydowali się pomóc prowadzi całoroczną działalność ponadlokalną. Świadczy doraźną pomoc bezdomnym, ubogim oraz innym znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, poprzez zapewnienie gorącego posiłku oraz pomoc rzeczową. Kuchnia przy ul. Reformackiej, prowadzona przez Stowarzyszenie wydaje codzienne gorące posiłki i suchy prowiant dla około 300 osób najbardziej potrzebujących. Usytuowanie kuchni w centrum miasta, w pobliżu dworca PKP i PKS umożliwia szybką i skuteczną pomoc zarówno osobom bezdomnym przebywającym na dworcu, jak i osobom, które z przyczyn losowych pozbawione zostały środków do życia. Państwo Pluta docenili pracę ludzi świeckich, którzy z głębokim zaangażowaniem pomagają najbardziej potrzebującym i postanowili przyznać wybranej przez nich samych organizacji środki finansowe w wysokości około 39.930,00 zł. Przyznane środki finansowe zostały przeznaczone na statutową działalność Stowarzyszenia Przyjaciół im. Św. Brata Alberta w Krakowie. Państwo Pluta postanowili wyróżnić Stowarzyszenie działające w Krakowie przy ul. Reformackiej 3, poprzez udzielenie wsparcia finansowego. W liście do organizacji poprosili o modlitwę za rodzinę, jako jedyną i wystarczającą „zapłatę” za pomoc, jaką udzielili potrzebującym. Ponadto zasugerowali, iż istnieje możliwość dalszego wsparcia. Państwo Pluta uważają, że ponieważ sami otrzymali wiele pomocy od innych, to ich obowiązkiem jest niesienie pomocy dla najbardziej potrzebujących, zwłaszcza rodaków w Polsce.

3. Mirosław Golik 

Pan Mirosław Golik urodził się i wychował w Krakowie. W 1991 roku razem z jednym ze swoich braci założył firmę RO-MIR. Główną działalnością firmy była sprzedaż hurtowa artykułów tytoniowych. W kolejnym roku działalności do spółki dołączył trzeci, najstarszy brat Pan Jacek Golik. W rok później firma poszerzyła asortyment o artykuły chemii gospodarczej, kosmetyki, art. higieniczne i parafarmaceutyki. Powierzchnia magazynu zajmowała wówczas 150 m², firma zatrudniała 5 pracowników oraz dysponowała 2 środkami transportu. Obecnie RO-MIR zatrudnia 110 pracowników, posiada oddziały w 5 miastach, dysponuje własną flotą transportową, logistycznie obsługuje ok. 3000 klientów. Firma współpracuje z koncernami liczącymi się na światowym rynku: Reckit, Brnckiser, PZ Cussons, Unilever, Inco-Veritas, Nicea, Colgate. Pan Mirosław Golik wielokrotnie udzielał pomocy dla takich instytucji jak: Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Stowarzyszenie „Wspólnota” Rodzin Wielodzietnych, Salezjański Ruch Troski o Młodzież, Dom Dziecka im. Jana Brzechwy, Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, Fundacja S.R. M. – Jedność, Fundacja im. Brata Alberta, Krakowski Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu, Przedszkole Sióstr Augustianek, Wspólnota Brata Alberta „Chleb i Światło”, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 6 w Krakowie, Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, Przytulisko Św. Brata Alberta, Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – Białka Tatrzańska, Dom Pomocy Społecznej ul. Krakowska 55, Fundacja Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Krakowie (dotacja wspomagająca działalność Integracyjnej Grupy Teatralnej „Kucyki”, złożonej z niepełnosprawnych i zdrowych dzieci). Łączna kwota jaką firma RO-MIR przeznaczyła w 2006 roku na działalność charytatywną wynosi około 51.564,00 złotych. Praca Pana Mirosława Golika wymaga pełnego zaangażowania i poświęcenia. Codzienny trud i liczne zmagania nie pozbawiły jednak Prezesa firmy wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Podczas pożaru w firmie w listopadzie 2005 r. zniszczony został niemal cały majątek firmy, łącznie z halą magazynową i pomieszczeniami biurowymi. Finansowe skutki tego wydarzenia odczuwalne są w firmie do dziś. Mirosław Golik czując odpowiedzialność za swoich pracowników i byt ich rodzin, zarządził odbudowę firmy. Mimo przeciwności firma pomaga nadal osobom najbardziej potrzebującym. Fundacja Hipoterapia jest szczególnie wdzięczna firmie RO-MIR za pomoc finansową, dzięki której zakupiono materiały i wykonano piękne kostiumy dla niepełnosprawnych i zdrowych podopiecznych, występujących w ramach Integracyjnej Grupy Teatralnej „Kucyki”. Cenny jest również wolontariat pracownicy działu spółki RO-MIR, która spontanicznie zadeklarowała pomoc dla Fundacji Hipoterapia.