górne tło

FILANTROP KRAKOWA A.D. 2005 – VI EDYCJA KONKURSU

FILANTROP KRAKOWA A.D. 2005

Właściciele Piekarni B. A. Madej w Krakowie, Lions Club Bona Sforza w Krakowie za najciekawszą formę i efektywność filantropii oraz Państwo Maryla i Eugen Sprenger z Innsbrucku w Austrii za największy finansowy wkład w pomoc udzielaną osobom lub organizacjom oceniany według kryterium najwyższego wkładu liczonego w kwotach bezwzględnych oraz za najciekawszą formę i efektywność filantropii – to laureaci konkursu o tytuł „Filantropa Krakowa A.D. 2005”. Zwycięzcy odebrali 30 maja 2006 roku w Magistracie nagrody w postaci symbolicznego berła św. Królowej Jadwigi, akty nadania oraz znaczki „Filantrop Krakowa”.

filantrop Krakowa 2005

Ponadto do konkursu o tytułu Filantropa Krakowa A.D. 2005 zostały zgłoszone następujące kandydatury:

Zapraszamy do obejrzenia foto kroniki z uroczystości wręczenia statuetek „Filantrop Krakowa A.D. 2005”