górne tło

FILANTROP KRAKOWA A.D. 2004 – V EDYCJA KONKURSU

FILANTROP KRAKOWA A.D. 2004

Pan Jan Kościuszko grupa restauracji “Chłopskie Jadło”, Pan Stanisław Dziob oraz PKO Bank Polski S.A. w kategorii za najciekawszą formę i efektywność filantropii – to laureaci konkursu o tytuł „Filantropa Krakowa A.D. 2004”. Zwycięzcy odebrali 24 czerwca 2005 roku w Magistracie nagrody w postaci symbolicznego berła św. Królowej Jadwigi, akty nadania oraz znaczki „Filantrop Krakowa”.

Filantrop Krakowa 2004

Charakterystyka i działalność charytatywna wyróżnionych laureatów:

1. Jan Kościuszko Grupa restauracji “Chłopskie Jadło”

Wielka wrażliwość na niedostatek bliźnich i potrzeba przeciwstawienia się powszechnej znieczulicy spowodowała, że Pan Jan Kościuszko aktywnie wspiera działania charytatywne fundacji, instytucji oraz niesie pomoc ofiarom klęsk żywiołowych. W trosce o ludzi najbardziej potrzebujących: osób bezdomnych, głodnych, opuszczonych od 1998 roku w każdą niedzielę poprzedzającą Boże Narodzenie należąca do Pana Jana Kościuszki Grupa restauracji “Chłopskie Jadło” organizuje na krakowskim Rynku akcję charytatywną pod hasłem “Wigilia i Pomoc”. Podczas odbywającej się w roku 2004 siódmej już edycji tego wydarzenia, dzięki hojności Pana Jana Kościuszki 50 000 potrzebujących otrzymało ciepły, świąteczny posiłek. To ogromna liczba osób, do których dotarła bezpośrednia, wymierna pomoc, pozwalając choć na krótki czas poczuć świąteczną atmosferę i bliskość drugiego człowieka. W ramach akcji charytatywnej “Wigilia i Pomoc” prowadzonej od siedmiu lat Pan Jan Kościuszko pomógł prawie 230 000 potrzebującym. Dzięki medialnemu nagłośnieniu akcji przez Telewizję Polską oraz Radio RMF FM, problemy ludzi biednych i bezdomnych są w tym szczególnym, przedświątecznym czasie dyskutowane na forum publicznym, uwrażliwiając społeczeństwo na potrzeby innych.

2. Stanisław Dziob

Pan Stanisław Dziob współuczestniczył w staraniach budowy kościołów w Starym i Nowym Bieżanowie załatwiając formalności administracyjne, organizując zakupy trudnodostępnych materiałów i sprzętu budowlanego oraz przekazując środki własne na pokrycie kosztów budowy. Wspomagał i nadal wspomaga działalności organizacji społecznych Bieżanowa min. KS “Bieżanowianka”, Towarzystwo Przyjaciół Bieżanowa. Wszelkie podejmowane przez kandydata działania miały charakter czysto społeczny i służyły poprawie jakości życia mieszkańców. Obok działań społecznych od lat świadczy pomoc materialną dla ludzi w trudnych sytuacjach losowych. Wielokrotnie wspierał potrzebujących kupując leki, pokrywając koszty leczenia czy wspierając zakup żywności i odzieży. Pan Stanisław Dziob dał się poznać jako człowiek bardzo zaangażowany w poprawę i modernizację infrastruktury drogowej Dzielnicy, poprawę warunków materialnych placówek oświatowych i rozwój działalności kulturalnej i sportowej wśród młodzieży. Od chwili objęcia funkcji radnego zaangażował się w promocję uczniów wybitnie uzdolnionych pochodzących z rodzin niezamożnych. Swoją “dietę” radnego w całości przeznacza na stypendia dla uczniów wybijających się w nauce i osiągających sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkursach kulturalno-oświatowych, zawodach sportowych. Dotychczas kwota przekazana na stypendia to 65 200 zł. W latach 2002-2004 stypendia otrzymało 63 uczniów.

3. PKO Bank Polski SA

PKO Bank Polski od lat kontynuuje współpracę (mecenat) z największymi instytucjami wspierającymi i promującymi polską kulturę, w tym m.in. z Zamkiem Królewskim na Wawelu i Muzeum Narodowym w Krakowie, Piwnicą pod Baranami, Teatrem im. J. Słowackiego, Filharmonią Krakowską, Salonem Poezji Anny Dymnej, Operą Krakowską etc. Za swoje działania na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego został nagrodzony tytułem Mecenasa Kultury Krakowa Roku 2003. W 2004 Bank PKO BP S.A. rozumiejąc trudną sytuację Szpitala im. S. Żeromskiego sfinansował zakup rejestratora rozmów telefonicznych dla Oddziału Pomocy Doraźnej, urządzenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Pogotowia Ratunkowego w Nowej Hucie obsługującego teren zamieszkały przez około 220 000 mieszkańców. Wielofunkcyjność i niezawodność tego urządzenia służącego do ratowania życia i zdrowia ludzkiego jest prawdziwym “Darem Serca” Banku PKO BP S.A. dla mieszkańców Krakowa. Również w 2004 Bank w sposób znaczący wsparł finansowo Komitet Obchodów Jubileuszu Szpitala im. S. Żeromskiego uzyskując status “Złotego Sponsora”, co pozwoliło na godne uczczenie Jubileuszu 50-lecia tej zasłużonej dla Krakowa i mieszkańców placówki ochrony zdrowia. PKO BP S.A. w 2004 roku udzielił darowizny na rzecz ratowania życia i zdrowia: Fundacji Rozwoju Kardiologii “Przeciw zawałowi serca”, Szpitalowi Specjalistycznemu im. Babińskiego, Polskiemu Towarzystwu Zwalczania Chorób Alergicznych, Fundacji na Rzecz Chorych na SM, Fundacji Amicus Renis przy Wojewódzkim Szpitalu im. Rydygiera, Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom LIVER, Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Rydygiera, Szpitalowi Uniwersyteckiemu CM UJ, Fundacji Dziecka Narodzonego Kliniki Neonatologii CM UJ.

Zapraszamy do obejrzenia foto kroniki z uroczystości wręczenia statuetek „Filantrop Krakowa A.D. 2004”