górne tło

FILANTROP KRAKOWA A.D. 2023

Doceńmy osoby z wielkim sercem, które nie zważając na przeciwności losu pomagają potrzebującym.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia zaprasza do zgłaszania kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2023. 

Konkurs Filantrop Krakowa ma długoletnią tradycję – od 24 lat Kraków szczególnie honoruje osoby i instytucje wrażliwe na potrzeby innych.

Celem konkursu jest wspieranie działalności oraz inicjatyw o znaczeniu charytatywnym i promowanie lokalnej filantropii, a także zachęcanie przedsiębiorców prywatnych do sponsorowania cennych działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, a przede wszystkim wyłonienie filantropów działających wyłącznie z „potrzeby serca”.

Do 19 kwietnia 2024 r. czekamy na propozycje kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2023. Tytuł ten przyzwany jest corocznie osobom, instytucjom, organizacjom pozarządowym, firmom szczególnie zaangażowanym w  bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkankom i mieszkańcom Krakowa.

Kandydatki i kandydatów do tytułu mogą zgłaszać wszyscy, którzy uznają, że ich kandydatura zasługuje na tak zaszczytny tytuł (zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem/kandydatką).

Szukamy osób, firm, instytucji, organizacji pozarządowych, które w roku 2023 podzieliły się swoją dobrocią i życzliwością z potrzebującymi. Wyjątkowa postawa wymaga uznania i wyróżnienia.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie tych wyjątkowych osób, firm, instytucji, organizacji pozarządowych, aby wyrazić im wdzięczność, przyznając im tytuł Filantropa Krakowa A.D. 2023.

Zgłoszenia kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA, wypełniając formularz zgłoszeniowy  doc bip.png  pdf bip.png należy składać:

Tytuł FILANTROPA KRAKOWA przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek Bractwa Filantropii, corocznie za poprzedni rok kalendarzowy.

Bractwo Filantropii powoływane jest corocznie przez Prezydenta Miasta Krakowa, w jego skład wchodzą mi.in laureaci tytułu Filantrop Krakowa z poprzednich edycji.

Regulamin konkursu dostępny: Nr LXXXI/1966/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r.
Od 2018 r. zwiększono ilość przyznawanych tytułów (przyznawano trzy tytułu), aktualnie można ich łącznie przyznać pięć w kategoriach:

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są pod nr telefonu: 12 616 78 04 oraz na www.filantrop.krakow.pl .

Zapraszamy również do zapoznania się z sylwetkami wszystkich dotychczasowych Filantropów Krakowa:

KONKURS „FILANTROP KRAKOWA”- Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa - BIP MK.