górne tło

Realizacja wniosku – inicjatywa lokalna – 2019

Po zakwalifikowaniu wniosku o inicjatywę lokalną, niezwłocznie po dokonaniu uzgodnień procedowana jest umowa o realizację inicjatywy lokalnej, którą zawierają wnioskodawcy z kierownikiem komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa lub kierownikiem miejskiej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta.

Umowa o realizację inicjatywy powinna zawierać takie elementy jak:

 

Powodzenia!