górne tło

PIĘKNA FATIMSKA

Inicjatywa lokalna pn. Piękna Fatimska to z jednej strony zmiana przestrzeni oraz poprawa estetyki zagospodarowanego miejsca, z drugiej strony osiągnięty został bardzo ważny cel społeczny. W wydarzeniu uczestniczyły całe rodziny, a pobliscy mieszkańcy skupieni zostali wokół wspólnej idei, mając okazję do lepszego poznania się i zacieśnienia sąsiedzkich więzi.

Przy sadzeniu drzew i krzewów uczestniczyły całe rodziny. Mieszkańcy zadbali również o poczęstunek, który był bardzo miłą częścią wydarzenia, pozwolił na sąsiedzkie rozmowy i zacieśnianie znajomości. Mieszkańcy zapoznali się z ideą inicjatywy lokalnej, która pozwala z jednej strony na realizację zielonych pomysłów w lokalnej przestrzeni a z drugiej sprzyja rozwijaniu więzi w społeczności mieszkańców.


Wspólnie mieszkańcy posadzili 2 drzewa oraz 80 krzewów jaśminowca oraz lilaka.

 

Tytuł projektu Realizator Całkowita wartość projektu w zł. Dzielnica  Wniosek w pdf. Sprawozdanie w pdf.
Nowa zieleń przyuliczna “Piękna Fatimska” Zarząd Zieleni Miejskiej 9 519 XVI Bieńczyce wniosek sprawozdanie