górne tło

Trwa nabór zgłoszeń kandydatów do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2017

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do XVIII edycji konkursu Filantrop Krakowa A.D. 2017.

Zgłoszenia kandydatury do tytułu FILANTROP KRAKOWA należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym.


PDF DOC

Termin składania zgłoszeń kandydatur: do 31 marca każdego roku w Biurze Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK, os. Centrum C10, 31-931 Kraków.

 

UWAGA!

W związku okresem świątecznym oraz faktem, że 30 marca 2018 r. (piątek) Urząd Miasta Krakowa jest nieczynny, zgłoszenia kandydatur do tytułu „Filantrop Krakowa A.D. 2017” mogą być składane do dnia 3 kwietnia 2018 r.

dolne t�o