górne tło

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Krakowa.

W 31 punktach zlokalizowanych na terenie miasta można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez radców prawnych i adwokatów. Kto może skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych, jaki jest ich zakres, gdzie i w jakich godzinach funkcjonują punkty ? Szczegółowe informacje dostępne są na stronie komunikatu.

KOMUNIKATY

Szanowni Państwo,

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Urzędu Miasta Krakowa informuje, że poszerzony został katalog osób, uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porad prawnych,  może korzystać również osoba,  która jest członkiem zarządu koła gospodyń wiejskich działającego na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212), po przedłożeniu zaświadczenia o wpisaniu koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Nieodpłatna pomoc prawna dla tych osób, jest udzielana w zakresie, w jakim pomoc prawna dotyczy wykonywanych przez koło gospodyń wiejskich zadań oraz jego organizacji. Nieodpłatna pomoc prawna nie może dotyczyć indywidualnych spraw członków koła gospodyń wiejskich.


 Nieodpłatna Pomoc Prawna w soboty

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Urzędu Miasta Krakowa informuje, że 15 grudnia 2018 r. (sobota) w lokalach, w których znajdują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać z porad prawnych.  Punkty czynne w godzinach: od 8.00-16.00.

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

Zachęcamy Państwa do korzystania z bezpłatnych porad prawnych.

 

Zobacz więcej

dolne t�o