górne tło

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Od stycznia 2019 r. darmowa pomoc prawna będzie udzielana mieszkańcom Gminy Miejskiej Kraków według nowych zasad.

Z pomocy będzie mógł skorzystać znacznie szerszy krąg osób zainteresowanych, gdyż od stycznia 2019 r. bezpłatna pomoc prawna zostanie udzielona osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz złoży w tym zakresie pisemne oświadczenie.

Będzie również nowa forma pomocy - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - która polegać ma w szczególności na udzielaniu porad dla osób zadłużonych oraz porad z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego.

Ważną zmianą wynikającą z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, jest też wymóg wcześniejszej rejestracji telefonicznej. Według nowych zasad, aby skorzystać z porady należy wcześniej telefonicznie umówić się na wizytę dzwoniąc pod numer telefonu 796-420-474 , który zostanie uruchomiony już od 2 stycznia 2019 roku. Telefon czynny jest w godzinach 9.30-17.00.

Osoby, które przyjdą bezpośrednio do danego punktu porad prawnych bez wcześniejszego umówienia terminu nie uzyskają porady.

W 2019 r. nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Gminy Miejskiej Kraków udzielane będą według kolejności zgłoszeń.

Zobacz więcej

dolne t�o