górne tło

Centrum Obywatelskie

„Centrum Obywatelskie” oferuje kompleksowe wsparcie infrastrukturalne i merytoryczne dla rozwoju działalności społecznej i obywatelskiej oraz wzmocnienia współpracy wewnątrz i międzysektorowej w zakresie działań na rzecz Krakowian. Centrum jest prowadzone przez  Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Kraków. 

W ramach Centrum obywatelskiego zarówno organizacje pozarządowe jak i mieszkańcy Krakowa skorzystać mogą z szeregu działań takich jak seminaria, szkolenia, doradztwo, grupy robocze, coaching, mentoring, baza lokalowa, baza wiedzy, pośrednictwo wolontariatu, wizyty studyjne czy różnorakie wydarzenia. Działania mają charakter zarówno wspierający dla podmiotów już doświadczonych jak też inkubujący dla tych, które poza pomysłem i chęciami nie mają narzędzi to realizacji inicjatyw.

Zobacz więcej

dolne t�o