górne tło

Organizacje pozarządowe

Portal internetowy www.ngo.krakow.pl stanowi dla organizacji pozarządowych źródło, za pośrednictwem którego mogą pozyskiwać potrzebne im informacje o tym, co ważnego dzieje się w Krakowie na rzecz i z udziałem NGOs. Portal jest stale aktualizowany i rozbudowywany w celu prowadzenia dialogu i dążenia do pełnego porozumienia na linii Urząd Miasta Krakowa – organizacje trzeciego sektora.

Celem portalu jest to, aby był tworzony nie tylko dla, ale przez organizacje pozarządowe, dlatego każda organizacja ma możliwość promowania się i informowania na swoim profilu o bieżącej działalności. 

Zobacz więcej

dolne t�o